Level 5 auto komt eraan

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) waakt over de veiligheid op de weg. De transportautoriteit zal waarschijnlijk besluiten om zelfrijdende auto’s van het hoogste niveau (level 5) vrij te stellen van een aantal veiligheidsvoorwaarden. Dit zal betekenen dat autonome auto’s van het hoogste niveau (level 5) de openbare weg op mogen. De achterliggende gedachte is dat de zelfrijdende auto’s straks de verkeersveiligheid zullen verbeteren.

Level 5 auto

Algemeen wordt er van uit gegaan dat autonome auto’s de komende jaren een grote opmars zullen maken. Dit jaar zijn al verschillende projecten gestart in Frankrijk en Amerika waarin autonome auto’s zelfstandig rijden. Het gebied is dan wel afgebakend en de snelheid beperkt. Volgend jaar worden de projecten uitgebreid naar meer steden. Niemand wil de boot missen en daarom verlenen de overheden graag toestemming aan autofabrikanten om ergens te testen. In Nederland loot nog geen project met autonome auto’s.